Peletin Avantajları

 1. Sürdürülebilir bir kaynak olması.
 2. %100 yerli öz kaynaklardan üretilmesi.
 3. Fosil yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması.
 4. Diğer fosil yakıtların kullanımına göre daha az tehlikelidir.
 5. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir olması.
 6. Ticari pelet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile kolayca tutuşabilir orman atıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.
 7. Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir.
 8. Klasik katı yakıtlı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur.
 9. Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.
 10. Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır.
 11. Kömür gibi zehirleme tehlikesi yoktur.
 12. Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir. (Hermetik kombilerde olduğu gibi)
 13. Kazan dairesi toz duman olmaz.
 14. Elektrikler kesildiğinde kaza dairesine müdahele gerektirmez
 15. Redüktör ve fanda daha düşük kapasitede motorlar yeteceğinden elektrik tasarrufu sağlar.


WhatsApp
Hemen Ara